Onderwijs

Ingrid van Aert info@hardopkijken.nl

De kern van creativiteit is dat je niet bang bent voor toeval, open staat voor het onbekende en leert reageren op wat er gebeurt. Reproduceren is niet creëren. Iets goed kunnen (na)maken is knap, maar niet perse creatief.

Onze maatschappij heeft behoefte aan creatieve denkers, personen die buiten de kaders durven te denken en werken! Het is van groot belang jonge kinderen op een goede manier te ondersteunen in hun creatieve ontwikkeling zodat ze met een ruime blik de wereld kunnen ontdekken. En daarvoor hoeven ze echt niet goed te kunnen tekenen!

rasterOnderwijs

Lessen in het basisonderwijs

Op freelance basis geef ik lessen die aansluiten bij de projecten op uw school. Het doel van al mijn lessen is leren kijken. Kunst is leuk! En boordevol inspiratie. Ik praat en filosofeer met kinderen over kunst. De voorbeelden die ik laat zien zijn een inspiratie om vanuit een andere invalshoek met een opdracht aan het werk te gaan. Kinderen die van zichzelf vinden dat ze niet goed kunnen tekenen, krijgen nieuwe mogelijkheden om het op hun eigen manier te doen. Ik ondersteun ze in dit proces waardoor hun zelfvertrouwen en creativiteit kan groeien. Zo ontstaat er een positieve basis voor een ruimer denken. Hardop Kijken from Ingrid van Aert on Vimeo.

Workshop voor leerkrachten

In deze workshop ervaren leerkrachten dat ‘anders kijken’ de basis is voor een open en stimulerende houding in de begeleiding van kinderen in hun creativiteit. Ze doen dit door zelf actief aan het werk te gaan. De workshop is opgebouwd uit verschillende kleine opdrachten. Ze gaan aan de slag met hun eigen handschrift en originaliteit.  Ze gaan op zoek naar vormen, verschillende lijnen, kleuren, licht en donker en compositie. Basisbegrippen die in elke tekening of werk zitten. Ze ontdekken dat de betekenis die we aan beelden geven in onszelf zit.  Door zelf aan het werk te gaan komen leerkrachten bij de sleutel die tot creativiteit kan leiden zonder zelf op dit gebied over speciale talenten te beschikken. Die sleutel is het 'anders kijken'. Deze ervaring verruimt hun blik. Hiermee kan elke leerkracht op zijn of haar eigen wijze een nieuwe impuls geven aan een tekenopdracht en kunnen ze leerlingen op een andere manier ondersteunen in hun creativiteit. In de workshop komen veel voorbeelden naar voren en geef ik advies over een andere aanpak van een les beeldende vorming.